Izolacja dachów płaskich bez kompromisu
– POLY-Si Roofing System LALLAFOM USA

Dotychczas na polskim rynku wśród firm zajmującym się problemami, takimi jak izolacje dachu, inwestor zmuszony był do wyboru technologii i materiału, kierując się zasadą „mniejszego zła” w poziomie ryzyka wykonawczego i produktowego. Oferowane rozwiązania (zarówno tradycyjne jak i izolacje natryskowe) zmuszały przeważnie do pójścia na kompromis cenowo – jakościowy. Stosunkowo krótka trwałość, zanik początkowej funkcjonalności lub błędy wykonawcze w przypadku tradycyjnych metod na renowacje i uszczelnianie dachów, jak również porażki technologiczne i produktowe metod natryskowych były i są powszechne znane, ale właściwe i prawidłowe alternatywy po prostu nie funkcjonowały na polskim rynku.

Poly-si-roofing-system

Prezentujemy produkowany i stosowany w USA bezkompromisowy POLY-Si Roofing System System, wykazujący się w 20-letniej eksploatacji amerykańskich dachów jedynie 1% miejscowych napraw. Kompleksowy system izolacji POLY-Si Roofing System określany jest już na terenie Stanów Zjednoczonych branżowym przydomkiem, jako „Fifty-Year-Roof-System” – Pięćdziesięcioletni System Dachowy. Jako najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie jest stosowane od wielu lat mające na celu ocieplenie dachu płaskiego, przez najbardziej wymagających inwestorów i do największych konstrukcji, między innymi przez koncern GENERAL MOTORS dla wielohektarowych połaci swoich fabryk.

POLY-Si Roofing System – szczelny system, dzięki któremu możliwa jest kompleksowa termoizolacja i hydroizolacja dachu dostarczany jest przez LALLAFOM USA®. To nie tylko niezwykle ekonomiczne ale zarazem i przede wszystkim w pełni prawidłowe i bezpieczne rozwiązanie dla inwestorów i firm wykonawczych, nękanych masową niedokładnością, ułomnością technologiczną i krótkotrwałością dotychczas dostępnych na polskim rynku form zabezpieczeń, ocieplenia i renowacji połaci.

Rasowe ocieplenie i hydroizolacja dachu – natryskowy system dachowy z wyrazistym charakterem

Pełny system izolacyjny dachu w technologii POLY-Si Roofing System składa się z dwóch segmentów materiałowych, zespolonych w jedną monolityczną całość:

HeatGuard 250

h250

Pierwszy dostępny na terenie Polski system natryskowej piany poliuretanowej, z faktycznym i docelowym miejscem przeznaczenia do zewnętrznych połaci dachów płaskich i budownictwa stoczniowego, czyli najbardziej wymagających i wrażliwych struktur pod względem szczelności, trwałości i odkształceń termo i hydroizolacji. Tworzy na dachu podstawową, bez łączeniową warstwę termoizolacyjną i hydro-izolacyjną

SealCote 1000 Premium

s1000

Modyfikowana powłoka silikonowa o dużej zawartości cząstek stałych z funkcją ochrony i renowacji natryskowych pokryć dachowych z zastosowaniem piany poliuretanowej. Tworzy szczelną, jednolitą i elastyczną barierę, chroniącą powierzchnię systemu dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi, atmosferycznymi i promieniowaniem UV

POLY-Si Roofing System – wszystko, czego powinno się oczekiwać od wzorcowej izolacji dachów

 • błyskawiczna instalacja całego systemu
 • wzorowa szczelność bez łączeń segmentowych
 • efektywna bariera termiczna zimą
 • wydajna bariera termiczna latem
 • 100 % hydro – izolacji dla wód opadowych i zalegających
 • odporność na konstrukcyjne siły ściskające i rozciągające pracującej połaci dachowej
 • zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami i wzmożonym ruchem
 • elastyczność w każdym przedziale temperatur zewnętrznych
 • ponadczasowa trwałość
 • eliminacja standardowych częstotliwości remontów i odnowień pokrycia
 • ekonomiczność instalacyjna i użytkowa
 • brak powszechnej degradacji i odbarwień, powodowanych promieniowaniem UV
 • wysoka oszczędność energetyczna budynku
 • długoterminowa gwarancja pełnej funkcjonalności

Bezpieczeństwo procesu instalacyjnego systemu dachowego POLY-Si Roofing System

Eliminacja lub sprowadzenie do minimum ryzyka wykonawczego przy izolacjach połaci dachowych powinno być niezwykle istotne i dla inwestora i z punktu widzenia firmy natryskowej. System dachowy POLY-Si Roofing System w składzie HeatGuard 250 plus SealCote 1000 gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo instalacyjne:

 • bezznaczeniowe warunki wilgotnościowe dla procesu nakładania wierzchniej warstwy ochronnej SealCote 1000
 • możliwe odkształcenia liniowe dla piany dachowej HeatGuard 250 na poziomie poniżej 0,5 % a górny poziom absorpcji wody przed nałożeniem wierzchniej warstwy powłoki silikonowej to 0,9 %
 • żelujący proces formowania powłoki poliuretanowej, samoistnie wygładzający zbytnie nierówności
 • brak wymogu specjalistycznych i skomplikowanych procedur wstępnego przygotowania powierzchni dachu
 • bezproblemowa instalacja systemu, także na istniejące stare lub zużyte pokrycie dachowe, bez konieczności ich kompleksowego i trudnego usuwania

Praktyczność i wszechstronność zastosowań SealCote 1000 w hydroizolacjach dachów

Poza standardową obecnością produktu w systemie dachowym POLY-Si Roofing System materiał SealCote 1000 instalowany odrębnie spełnia funkcję 100%-owego hydro-izolacyjnego pokrycia dachowego o dodatkowych właściwościach antykorozyjnych. Jest materiałem alifatycznym i występuje w kilku kolorach (niezmiennych pod wpływem czasu i promieni słonecznych) a jego elastyczność zostaje utrzymana nawet w bardzo niskich zakresach temperatur. Unikalna technologia „kuracji wilgociowej”, w jakiej został wykonany ten modyfikowany silikon, wyposaża go w niezwykłe możliwości środowiskowych warunków instalacyjnych, gdzie duża wilgotność otoczenia nie tylko nie stanowi zagrożenia montażowego ale pozytywnie wpływa na szybkość procesu, przyspieszając czas wiązania i uzyskania pełnych parametrów izolacyjno-ochronnych. Praktyczność rozwiązania podkreśla prosta i szybka instalacja w zakresie temperatur od + 2°C do + 49°C.

Zastosowanie SealCote 1000 jako pokrycia dachowego oferuje trwałe bezpieczeństwo dla prawidłowego funkcjonowania każdej nowej, modernizowanej lub remontowanej powierzchni poszycia dachu. Do niepodważalnych zalet powłoki silikonowej należą:

 • długoletnie zabezpieczenie przed przeciekami wód opadowych i stojących
 • nawierzchniowa, bezinwazyjna renowacja wyeksploatowanych systemów bitumicznych i papowych
 • przywrócenie szczelności zużytemu poszyciu dachowego bez pracochłonnej jego wymiany
 • ochrona mechaniczna, umożliwiająca bezszkodowe poruszanie się po poszyciu dachowym
 • zachowanie bezpiecznej elastyczności powłoki ochronnej w niskich temperaturach
 • bezproblemowe krycie i przyczepność do powierzchni bez specjalistycznego gruntowania podkładowego
 • w pełni wartościowa i poprawna instalacja w każdych warunkach wilgotnościowych
 • stabilne (alifatyczne) wersje kolorystyczne wraz z bielą odbijającą promienie słoneczne
 • niezwykle niska częstotliwość prac konserwacyjnych, sprowadzonych ewentualnie do punktowych, szybkich uzupełnień.

Większością tych zalet nie dysponują ani farby akrylowe na bazie wodnej, ani powłoki elastomerowe na bazie polimocznikowej.

Ekonomiczność systemowa renowacyjnej izolacji dachów w technologii natryskowej piany dachowej i powłoki silikonowej

Niezawodne proste i oszczędne rozwiązanie. Inteligentniejsze niż renowacja z kosztownym startem w postaci usuwania i utylizacji starego pokrycia.

Po co ponosić koszt wymiany niezdatnego poszycia dachowego ???

Możesz ocieplić swój dach, usunąć przecieki, przywróć mu szczelność lub nieporównanie wydłużyć jego żywotność, z pominięciem problematycznego zrywania starych warstw materiałowych.

Oszczędź czas swój i płatne roboczogodziny.

Zagospodaruj kwoty nie wydane na demontaż, wywóz i utylizację zużytego pokrycia.

POLY-Si Roofing System – PONADCZASOWE IZOLACJE DACHU
SZYBKIE W INSTALACJI, ROZSĄDNE W EKONOMII, SZCZELNE W OCHRONIE

Biuro obsługi klienta

Kłopot 10,
88-110 Kłopot
+48 790 283 997
biuro@mochalski.pl
Facebook Google+ YouTube